THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Công ty TNHH Công Nghệ Auto Cung cấp thiết bị, bộ điều khiển công nghiệp PLC, Màn hình HMI. Siemmens, Mitsubishi

S7 1200
HMI, Modul truyền thông